Thông tin về chống cháy

Tấm ốp kim loại ngoại thất cách nhiệt nhận được nhiều chứng chỉ về chống cháy, chống cháy cấu trúc tương ứng với các vùng và cấu trúc khác nhau

Đảm bảo sự yên tâm trong việc sử dụng làm vật liệu ngoại thất cho căn nhà mới của mọi khách hàng

Chứng chỉ chống cháy cho tấm kim loại trang trí ngoại thất

Cấu trúc chống cháy cho tường ngoài (khung bằng gỗ)

Vui lòng lắp đặt cột/ cột trung gian với cao độ và cao độ thân ở 455mm hoặc thấp hơn

Luật số 2-6 với khả năng cháy lan

Từ đường biên giới của khu đất liền kề, đường trung tâm đường bộ hoặc đường trung tâm giữa các bức tường bên ngoài của các tòa nhà trên cùng một vị trí, tầng một là 3 m hoặc ít hơn, và tầng thứ hai trở lên là phần có thể lan rộng. Tuy nhiên, tổng số 500m của tổng diện tích ở hai hoặc nhiều hơn các tòa nhà trên cùng một vị trí trong trường hợp ít hơn được coi là một. Ngoài ra, các công viên, quảng trường, sông và các không gian mở khác có hiệu quả để phòng chống cháy nổ, hoặc các bộ phận phải đối mặt với nước hoặc tường chống cháy được loại trừ.

1. Biên giới đất liền kề

2. Đường trung tâm

3. Đường tâm giữa các bức tường bên ngoài của hai hoặc nhiều tòa nhà trên cùng một vị trí

Bài viết trước đó Thông tin về bảo trì
Bài viết sau đó Chính sách bảo hành